Dịch vụ Azure
Microsoft Azure

Microsoft Azure hiện là nền tảng hàng đầu và dựa trên mà tất cả các dịch vụ khác được xây dựng trên đó như Microsoft 365 và Dynamics 365. Vào năm 2010, khi Azure lần đầu tiên ra mắt, nó được coi là có tài liệu hạn chế và là lớp thứ hai so với Amazon Web Services. (AWS).  Microsoft Azure kể từ đó đã tìm cách vượt qua các rào cản và sẽ là huyền thoại về việc lưu trữ dữ liệu trong không gian ‘đám mây’. Hiện tại Azure là nền tảng điện toán đám mây số 1 cung cấp dịch vụ cho khu vực thương mại (tư nhân) và có không gian đám mây chính phủ riêng gọi là Azure Government Cloud.

Đám mây  bao gồm các trung tâm dữ liệu trên khắp thế giới bao gồm NAS, SAN và máy chủ có khả năng chứa lượng dữ liệu không thể vượt qua. Các trung tâm dữ liệu hoặc cơ sở “lưu trữ đám mây” này đã phát triển bằng cách giảm chi phí thiết bị của khách hàng thông qua việc loại bỏ nhu cầu thiết bị tại chỗ.  Các trung tâm dữ liệu này cho phép dữ liệu được lưu trữ và truy cập từ xa từ bất kỳ vị trí nào và từ bất kỳ thiết bị nào được kết nối với internet.

GET A FREE QUOTE TODAY!